Adatvédelmi Tájékoztató

Tisza Híd Zrt - website shop.tiszahid.hu

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Info tv. elvárásainak, amelyekről bővebben https://naih.hu/ tájékozódhat. Számunkra fontos, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal rendelkezünk, ez alapján készült jelen adatvédelmi tájékoztatónk.

Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető a https://shop.tiszahid.hu/adatkezeles webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen: Tisza Híd Zrt. 1107 Budapest, Mázsa u. 3.


Kik vagyunk mi?

postai úton, a fenti címen,

emailben pedig a tiszahid@gmail.com címen,

telefonon pedig a +36 1 260 1839, vagy +36 1 260 1739 számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud elérni minket.


Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

A weboldal használata során

A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán

A weboldalról indított egyszeri ajánlatkérés

Termék vagy szolgáltatás vásárlása során

További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései


A weboldal használata során kezelt adatok


Amikor Ön weboldalunkat böngészi, termékeinket és szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a websiteunk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
PHPSESSID weboldal működése lejárata a munkafolyamat vége

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez szintén az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
__ga statisztikai adatgyűjtés lejárata 2 év
_gat statisztikai adatgyűjtés lejárata a munkafolyamat vége
_gid statisztikai adatgyűjtés lejárata a munkafolyamat vége
collect statisztikai adatgyűjtés lejárata a munkafolyamat vége

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket keressen minket a fenti elérhetőségek valamelyikén.


A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért információkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név az Ön azonosítása
telefonszám az Önnel való kapcsolattartás
e-mail cím az Önnel való kapcsolattartás
kérés, kérdés tartalma a válaszadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.A weboldalról indított egyszeri ajánlatkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért ajánlatkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név az Ön azonosítása
telefonszám az Önnel való kapcsolattartás
e-mail cím az Önnel való kapcsolattartás
kérés, kérdés tartalma a válaszadáshoz szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön ajánlatkérésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait ajánlatunk érvényességi idejének lejárta után töröljük rendszerünkből. Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.


Termék vagy szolgáltatás vásárlása során

Az Ön által indított termék vagy szolgáltatás vásárlás során az Ön önkéntes hozzájárulásán és a mi jogos érdekünkön alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név az Ön azonosítása
telefonszám az Önnel való kapcsolattartás
e-mail cím az Önnel való kapcsolattartás
kérés, kérdés tartalma a válaszadáshoz szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék darabszáma a rendelés teljesítéséhez szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő a rendelés teljesítéséhez szükséges
megjegyzések a rendelés teljesítéséhez szükséges

Ezeket az adatokat az Ön rendelésének teljesítésére használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait a jelenleg érvényben lévő pénzügyi és számviteli szabályozások alapján 7 évig őrizzük meg.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.


Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzéseket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.


Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon nem használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon nem használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.


Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, - így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedéselemzésre átadhatjuk.


Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk gyermekek számára.


Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

tájékoztatás joga

helyesbítés joga

törléshez való jog

az “elfeledtetéshez való” jog

az adatok zárolásához/korlátozásához való jog

tiltakozáshoz való jog

bírósághoz forduláshoz való jog

hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.


Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását - ha azt jogi szabályozás nem zárja ki - a tiszahid@gmail.com email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.


Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: +36 (1) 457-7100
Fax: +36 (1) 356-5520
e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.


Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.


Kelt: 2018. május 25.

Pénzes Csaba, Cégvezető

melléklet — A shop.tiszahid.hu által igénybevett adatfeldolgozók listája, és az általuk végzett adatfeldolgozás leírásaGLS - kiszállítások teljesítése

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. e-mail: info@gls-hungary.coKönyvelő - pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása

KPK Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
1102 Budapest Liget utca 5. fsz. 4. e-mail: polak.gabriella@kpkkft.huKönyvvizsgáló - pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása

Király Zsuzsanna
1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 2. 1/11
e-mail: info@well-taxed.huÜgyvéd - szerződések teljesítése kapcsán felmerülő jogi feladatok, behajtás

Dr. Bérczes László
1173 Budapest, Pesti út 41/C
e-mail: info@drbercesugyved.huMagyar Hosting - adattárolás, szerverhoszting

Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
e-mail: info@mhosting.huWeb fejlesztés – honlap fejlesztés

Vámosi Zsolt János e.v 1037 Budapest, Bécsi út 85.
e-mail: vamosi@vamosi.comNemzeti Adó- ás Vámhivatal – törvény által előírt adatszolgáltatás

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
honlap: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg