Vásárlási feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Üzemeltető

Tisza Híd Zrt.

Adószám

14341472-2-42

Bank neve

Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám

12010525-00141410-00100000

Cégjegyzékszám

01-10-046036

Telephely, postacím

1107 Budapest, Mázsa utca 3.

Székhely

1107 Budapest, Mázsa utca 3.

Adatkezelés nyilvántartási szám

NAIH-111661/2016

Telefon

+361/2601839; +361/2601739

Fax

+361/433-3897

Email cím

tiszahid@gmail.com

Webáruház címe

tiszahid.hu

A weboldal Internetes hátterét biztosítja

Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Szerződéskötés nyelve

magyar
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tisza Híd Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által a tiszahid.hu weboldalon működtetett webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Tisza Híd Zrt. által üzemeltetett tiszahid.hu weboldalon található webáruházon keresztül történik.


A webáruházról

A tiszahid.hu található webáruházban munkavédelmi termékek, valamint kellékek kerülnek értékesítésre elektronikusan leadott megrendelés útján. A termékek megvásárlása kizárólag a Regisztrációs folyamat lezárását, és a rendszerbe való belépést követően lehetséges.

Ha a keresett terméket sehol nem találja, vegye igénybe keresőnket. A képernyő jobb felső sarkában található keresőbe kell beírni a termék nevének, cikkszámának vagy leírásának bármelyik szavát, vagy szórészletét. A kereső gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében a megadott szó vagy szórészlet szerepel, ezekre rákattintva eljut a kívánt termékhez. Ha a keresés így is eredménytelennek bizonyult, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Munkatársaink készséggel állnak a Vásárló rendelkezésére és tájékoztatják arról, hogy a kívánt terméket be tudjuk-e szerezni vagy sem. A webáruházban a különféle termékeket kategóriákba soroltuk annak érdekében, hogy Vásárlóink kínálatunkat egyszerűen áttekinthessék, továbbá kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.) 2. § k) pontja szerinti Szolgáltatóként a Tisza Híd Zrt. működteti.

Az Ektv. 4. §-a szerinti, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatásról bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

A webáruház használatának feltételei:

Vásárló a Webáruházat és a Webáruházon belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben Vásárló harmadik félnek bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Illegális tartalom miatt a Szolgáltató jogosult eljárást kezdeményezni a nyilvános közlésekre vonatkozó jogszabályok alapján (a sajtóról szóló 2010 évi CLXXXV törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 2012 évi C. tv (hatályos Btk)).

Amennyiben felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést, nyilvános vagy egyéb nyilatkozatot megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott weboldalon a nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel kapcsolatban.

A weboldal hivatkozásokat tartalmazhat a Szolgáltatón kívül más felek által üzemeltetett weboldalakra való átlépés céljából. Az ilyen hivatkozások csak a Vásárló tájékoztatására szolgálnak. A Szolgáltató nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat és nem felel ezek tartalmáért vagy az Vásárló részéről történő felhasználásukért. A Szolgáltató részéről az ilyen weboldalakra átvezető hivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lévő anyag jóváhagyását vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információk vagy anyagok hitelességéért, valódiságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

A Szolgáltató (ideértve a tulajdonosait, tisztségviselőit, képviselőit és munkavállalóit) nem felelős szerződéses, kártérítési vagy más alapon (a gondatlanságot is ideértve) semmilyen felmerült kárért, mint például az adatvesztés, elmaradt bevétel, jövedelem, üzlet, lehetőség, cégértékben vagy jó hírnévben bekövetkezett kár, az üzletmenet megszakadása, illetve egyéb olyan kárért, melyek nem előrelátható módon, közvetlenül vagy közvetve oldalaink, funkcióink és szolgáltatásaink a Vásárló által történő használatából vagy használatára való képességének hiányából erednek.

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatás esetleges üzemszünete, leállása miatt, továbbá nem felel az egyes Felhasználó által okozott kárért.

A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség abban az esetben, ha a Szolgáltatás üzemeltetését befejezi.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a szolgáltatást.

c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

d) Bármely felhasználói szoftver nem megfelelő működése.

e) Bármilyen felhasználói programhiba vagy akár a Felhasználónál, akár a Szolgáltatónál rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, ami a weboldalhoz való csatlakozás, a weboldal megtekintése miatt következett be.

A Szolgáltató törvényes kártérítési igénnyel élhet azon felhasználókkal szemben, akik tevékenységükkel a weboldal működését károsítják, megakadályozzák.

Vásárló:

A tiszahid.hu weboldalon működtetett webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást minden – cselekvőképes illetve az ügyletkötést ki nem záró mértékben korlátozott cselekvőképességű – fogyasztó és vállalkozás igénybe veheti, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-t.

A Felek közötti szerződés létrejötte:

Regisztráció

Ahhoz, hogy vásárolni tudjon áruházunkban először regisztrálnia kell magát. A regisztrációs ablakban kell megadnia valós számlázási, esetleg szállítási adatait és telefonszámát, e-mail címét, adószámát.

Név, cégnév: A vevő, akinek nevére a számla kiállításra kerül. Magánszemélyeknél a saját név, cégeknél a cég neve.

Adószám: az ÁFA törvény értelmében cégek esetén kötelező feltüntetni a számlán az adószámot.

E-mail cím: Az itt megadott e-mail címre is szüksége lesz a bejelentkezésre, továbbá erre az e-mail címre küldjük az értesítéseket a megrendeléséről, illetve a megrendelés állapotáról. A vásárlók e-mail címük megadásával hozzájárulnak, ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A leadott rendeléseket e-mailben haladéktalanul (legkésőbb 72 órán belül - ajánlati kötöttség ideje) visszaigazoljuk, amennyiben nem kap e-mail értesítést, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat, mert valószínűleg rosszul adta meg az e-mail címét.

Cím: A számlázási adatok és a szállítási adatok. Webáruházunkban lehetősége van a számlázási címtől eltérő címre kérni a megrendelés kiszállítását. A szállítási, számlázási címeket bejelentkezés után tetszőlegesen módosíthatja a „Fiók” adatok menüpontban is. A rendelés leadását követően, de még a csomagszállító cégnek történő átadása előtt a szállítási és számlázási címek módosítására csak Ügyfélszolgálatunkon keresztül telefonon vagy írásban a tiszahid@gmail.com e-mail címre küldött levéllel van lehetőség.

Jelszó: Az előbbiekben megadott e-mail cím mellett az itt megadott jelszóval együtt fog tudni a későbbiekben is bejelentkezni áruházunkba.

Amennyiben a regisztráció során valamely adatot tévesen vagy hibásan adott meg (adatbeviteli hiba) annak módosítását bejelentkezés után a „Fiók” adatok menüpontban is megteheti. Függőben lévő megrendelés adatainak, tartalmának módosítását legkésőbb a csomag feladásáig jelezheti Ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy írásban a tiszahid@gmail.com e-mail címre küldött megkereséssel.

A weboldalon a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A vásárló a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (kosárszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető, hozzáférhető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

A Felhasználó által helytelenül megadott adatok miatt meghiúsuló regisztrációért a Szolgáltató nem felelős. A jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel és a regisztrálást követően a belépéshez szükséges adatokat köteles bizalmasan kezelni, gondoskodni arról, hogy a jelszó illetéktelen személyek tudomására ne jusson. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért a kárért, amely a belépéshez szükséges adatok illetéktelen személyek által történő esetleges megszerzéséből és használatából eredően a Felhasználót éri. A regisztráció során megadott adatok nem tartalmazhatnak elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalanul regisztrál, abban az esetben a Szolgáltató jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni, törölni.

A termék tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a Vásárló megtekintheti a termékek bemutató oldalain. A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetőek meg, személyes átvétellel vagy futár által történő házhoz szállítással.

A Vásárló a webáruházban termékkategóriák között böngészhet, a kategóriákba lépve megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait. Ha a Vásárló bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor a termék képére vagy nevére kattintva a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. (A gyártók fenntartják a jogot, hogy a termékeken, azok színén és műszaki jellemzőin változtassanak, így például két külön alkalommal történő vásárlás esetén előfordulhat, hogy adott termék más szállítmányból származik, azaz a korábbi és az újabb beszállításból származó termék színárnyalata, színhőmérséklete, csomagolása, stb. kis mértékben eltérhet.)

Webáruházunkban a termékek mellett a bruttó egységárakat tüntetjük fel. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor cégünk nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A termék kiválasztása:

A Vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Hozzáadás a kosárhoz” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla bruttó végösszegét. Ezt követően, ha a „Rendelés áttekintése” gombra kattint, kiválaszthatja a megfelelő szállítási módot (személyes átvétel, futárszolgálat,) valamint fizetési módot (utánvét, készpénz). Kiválasztás után kiegészül a kosár az esetleges szállítási költséggel. Itt még ellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint az előző „Kosár menüpontban” módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés bruttó végösszegét. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen fogadja el újból a Vásárlási feltételeket (ÁSZF) és kattintson a „Rendelés véglegesítése” gombra.

Áraink a rendelés időpontjában érvényes bruttó listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, de ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a megrendelés véglegesítése előtt, valamint jelen ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél, vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelését, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdésünk lenne (pl. nem tudunk szállítani az adott termékből, nincs esetleg a kiválasztott méret vagy szín) munkatársunk a megadott email címen megkeresi a Vásárlót. A hibás mennyiségeket alapesetben mindig az adott mennyiséghez legközelebbi, magasabb mennyiségre módosítjuk.

A megrendelt termékeket egy (vagy több) csomagba összeállítva adjuk át a szállító partnerünknek. A küldemény elindításáról e-mailben értesítjük a Vásárlót.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, nyitvatartási időben /legkésőbb 72 órán belül/ történik.

Az értékesítésről a számlát a Tisza Híd Zrt. állítja ki.

Termék cseréje:

Hibás, méretcserés termék esetén a csere a kiszállított termék visszajuttatása után történik. Amennyiben a csere-termék raktáron van, szállítási ideje 1-5 munkanap. Amennyiben a termék nincs raktáron, a várható szállítási időről e-mailen értesítjük.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- A "Kosár" tartalma a megrendelés leadásáig bármikor ellenőrizhető, változtatható, illetve kiüríthető.

- A "Fiók"-ban rögzített személyes és számlázási adatok a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetőek, megváltoztathatóak.

- A Vásárló a megrendelés elküldését követően, amennyiben tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését, elállási szándékát köteles haladéktalanul jelezni tiszahid.hu weboldalon található e-mail címen, vagy telefonszámon.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

A szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése értelmében írásbeli szerződésnek minősül, az a webáruházban elektronikus formában, automatikusan tárolásra kerül, a Vásárló számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A megrendelés Szolgáltató részére elektronikus úton történő leadása a Vásárló által tett ajánlatnak minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a Vásárló által online módon (elektronikusan) leadott megrendelését e-mail formájában jóváhagyja a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül. A jóváhagyás fenti határidőn belüli megtörténtének hiánya esetén a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések alapján létrejött szerződéstől való elállásra, amennyiben a megrendelt terméket rajta kívül álló okból nem áll módjában beszerezni.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – a Vásárló által megadott nem megfelelő e-mail cím, vagy a levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a Vásárló számára hozzáférhetőnek minősül.

A webáruházban fogyasztónak minősülő Vásárló által online módon (elektronikusan) leadott megrendelés és a Szolgáltató által megküldött visszaigazolás alapján létrejött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) 4. § 10. pontja szerinti távollévők között kötött szerződésnek minősül.

A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Szolgáltató megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email küldésével igazol vissza.

A Szolgáltató a szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor - tartós adathordozón (papíron) - a Korm. r. 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást tartalmazó - visszaigazolást ad a fogyasztónak minősülő Vásárlónak a megkötött szerződésről.

2.) Szállítási és fizetési feltételek:

2.1.) Termékszállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, GLS-el történik. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a tiszahid.hu weboldalon található e-mail címen, vagy telefonszámon.

Szállítási módok:

 • Személyes átvétel telephelyünkön (1107 Budapest, Mázsa utca 3.)

Személyes átvétel esetén a Vásárló a megrendelt csomagot a visszaigazolás után egy előre egyeztetett időpontban veheti át az üzlet nyitvatartási idejében, amelyről e-mail formájában értesítjük. Ilyen esetben a csomagra semmilyen szállítási költséget nem számítunk fel. A megrendelt csomagokat legtovább 8 napig tároljuk, közben munkatársunk több alkalommal is megpróbálja a Vásárlót e-mailben vagy telefonon értesíteni. A 8 nap letelte után a rendelést töröljük.

 • Házhozszállítás futárszolgálattal (GLS)

A raktáron lévő termékek szállítási ideje 1-5 munkanap, a kiszállítás előtti napon a Vásárlót e-mail elérhetőségén keresztül értesítjük a csomag feladásáról. A futárszolgálat a csomag feladását követő napon 8-17 óra között végzi a kiszállítást a Vásárló által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül.

Webáruházunk több beszállító termékeit is kínálja. A termékek jelentős része állandóan van készleten, ám egy kisebb részükből lehet, hogy nincs, vagy nincs elegendő raktáron, a hiányokról várható beérkezési időkről ügyfélszolgálatunk e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. A vásárló dönthet, hogy megvárja a következő beszállítást; a hiányzó terméket kihagyja a rendelésből, és a csomagot e nélkül küldjük el; a csomagot a hiányzó termék beérkezését követően adjuk fel; hasonló (helyettesítő) terméket választ; vagy következmények nélkül lemondja a megrendelést.

A szállítás időpontja beszállítóinktól függ (tudják-e hozni a terméket, amely nekünk éppen nincs raktáron) illetve szállító partnereinktől függ (le tudják-e szállítani a csomagot az előjelzett időpontra), így esetleges csúszás esetén felelősséget nem tudunk vállalni (sem kötbért, sem kártérítést).

A Házhozszállítási díja:

 • bruttó 50.000,- Ft összeg alatti vásárlás esetén bruttó 1.905,- Ft

 • bruttó 50.000,- Ft összeg feletti vásárlás esetén ingyenes.

Át nem vett termékek esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Vásárlóra terheli. A Szolgáltató a terméket kizárólag a vételár előre történő kiegyenlítése esetén küldi meg ismételten a Vásárló részére.

Házhozszállítás során a Vásárló köteles a terméket átvételkor a futár jelenlétében a csomag sértetlenségét leellenőrizni, esetleges kifogását pedig haladéktalanul jelezni.

Csomagolás:

A honlapon feltüntetett árak a csomagolás költségét tartalmazzák.

Vételár megfizetése:

A Vásárló az alábbi fizetési formák közül választhat:

 • készpénzben a termék átvételekor (bankkártyás fizetésre nincs lehetőség)

 • utánvéttel (Ez esetben a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell készpénzben a küldemény kézbesítőjének kifizetni.)

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

A Vásárló felelősségvállalása

A Vásárló a regisztrációs oldalon adja meg az adatait (melyeket a „Fiók” oldalon módosíthat), a megrendelés ezen adatok alapján kerül teljesítésre. Hibás, vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót terheli.

Vásárló tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Vásárló megtéríti a Tisza Híd Zrt. részére.

Rendelés lemondása téves rendelés esetén, át nem vett csomag

Téves megrendelés

Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben a tiszahid@gmail.com címen, írásban mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. Amennyiben a rendelést a Vásárló által kért módon nem tudjuk a Vásárló által elvárt idő alatt teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatja.

Át nem vett csomag -Csomag újrakézbesítés

Minden alkalommal, amikor csomagot küldünk, a megadott email címen értesítjük a Vásárlót. Amennyiben másnap nem találkozik a szállítóval és értesítőt sem kap, kérjük, érdeklődjön a csomagjáról a tiszahid.hu weboldalon található e-mail címen, vagy telefonszámon. Amennyiben mi elküldtük a megrendelt csomagot, melyet a GLS futárszolgálat munkatársai kétszer próbálnak meg kézbesíteni és nem veszi át, az sajnos automatikusan visszakerül cégünkhöz. Át nem vett csomag esetén a teljesült szállítási szolgáltatások díját a Vásárlóra terheljük, a csomag újraküldését kizárólag a megrendelés értéke és a szállítási díjak előre átutalását követően kezdeményezzük. Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal is visszakapjuk a csomagot Áruházunk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne küldjön újra csomagot.
Amennyiben a megrendelt áru nem érkezik meg az ígért időben, kérjük másnap értesítsék cégünket, hogy utánajárjunk a csomag sorsának.

Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Jogi személyek (Kft, Bt, Rt, stb) és egyéni vállalkozások nem élhetnek az elállás jogával, az elállási jog tehát a fogyasztókat illeti meg.

Fogyasztónak minősülő Vásárlóként sem jogosult elállási jogot gyakorolni, amennyiben a zárt csomagolású terméket a Vásárló felbontja, mivel a webáruházban értékesített termékek egészségvédelmi illetve higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt (pl.: meghatalmazott), a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; egy megrendelésben leadott több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Tisza Híd Zrt

Székhely/Postai cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 3.

Telefon: +361/2601839

E-mail: tiszahid@gmail.com

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett:

Cégnév: Tisza Híd Zrt

Székhely/Postai cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 3.

Telefon: +361/2601839

E-mail: tiszahid@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ……………………………

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) bankszámlaszáma:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, rendeltek meg (pl. egyedi rendelésű termékek, egyedi hegesztőfüggönyök, szitázott – hímzett ruházat stb.), vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót, ha a rendelt terméket személyesen vette át.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, kivéve a szállítási díjat.

A visszatérítés során készpénzes (személyes átvétel) vagy banki átutalásos (csomag) kifizetési módot alkalmazunk; a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a Vásárlót.

Szerződéstől való elállás esetén Vásárló köteles az árukat késedelem nélkül vagy legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.

Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket és meg nem bizonyosodtunk annak sértetlenségéről. A termék visszaküldéséből vagy visszajuttatásából adódó közvetlen költségeket a Vásárló viseli.

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet a Vásárló szeretett volna, ekkor is élhet az elállás jogával.

A visszaküldés módja:
1. Töltse ki a fentebb látható nyomtatvány, majd csomagolja vissza a termékeket az eredeti dobozukba, valamint csomagolásukba. Csak hiánytalanul visszaküldött (saját dobozában, saját csomagolási anyagával, minden tartozékával) termékek árát tudjuk visszafizetni. Ha nem fizet értékbiztosítást feladáskor, akkor különösen körültekintően járjon el csomagoláskor, hogy ne sérüljenek a termékek. Nem megfelelő csomagolásból eredően megsérült termékek árát nem tudjuk visszafizetni.

2. Vegye figyelembe, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket minden esetben a Vásárlónak kell megfizetnie, így portóval vagy utánvéttel terhelt csomagokat ne küldjön vissza, mert azokat nem áll módunkban átvenni. Ilyen esetben a csomagot a szállító cégek automatikusan visszajuttatják a Vásárlóhoz (vissza a feladóhoz), és esetlegesen további költségeket számolnak fel rá.

- Visszaküldési cím: Tisza Híd Zrt. 1107 Budapest, Mázsa utca 3.

3. A visszaküldött termék megérkezése után a teljes vételárat 14 napon belül visszautaljuk az Elállási nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, vállalkozásunk azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

A hiányosan visszaküldött termékeket (csomagolás is számít) nem tudjuk elállás jogával visszavenni. Amennyiben a hiányzó alkatrészeket vagy csomagolóanyagot részünkre megküldi, a pénzvisszatérítésnek nincs akadálya. Ha mégis hiányosan küldi vissza a terméket, úgy az elállás jogát nem tudjuk biztosítani, ekkor is a termék visszaszállítási költsége a Vásárlót terheli. Szitázott, hímzett, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség. (Szitázás, hímzés előtt javasolt a méretpróba.)

A Felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (egyedi termékek);

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ (pl.: deviza- valuta árfolyam);

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl.: zokni, maszk, félálarc);

Kellékszavatosság

A Vásárló a Tisza Híd Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Munkavédelmi terméket csak és kizárólag ellenőrzött sérülésmentes állapotban lehet használni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén és az áru visszajuttatásán túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (Tisza Híd Zrt) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Garanciális feltételek

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják a Vásárlónak.

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 6 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük. A jótállási idő kezdete a számla és/vagy a jótállási jegy dátuma.


A termék meghibásodása esetén a Vásárlónak az alábbi teendői vannak:

A problémás terméket a számla másolatával együtt a Szolgáltató címére kell visszajuttatni. (1107 Budapest, Mázsa utca 3.) Ezt megteheti postai úton, de személyesen is.

 • A garanciális problémával visszaküldött árukat csak tiszta (kimosott, megtisztított, stb.) állapotban tudjuk átvenni!

 • A termék beérkezése után, a gyártó cégekkel együttműködve, elbírálásra kerül a reklamáció.

 • Szándékosan megrongált, nem rendeltetésszerűen használt terméket nem áll módunkban cserélni!

 • Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a reklamáció jogosnak bizonyult, 3 lehetőség közül választhat: 1.) A termék cseréje. 2.) Az összeg levásárlása. 3.) Az összeg visszafizetése.


Portósan, utánvétesen küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak.

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a Vásárló állja a visszaszállítási díj jogos reklamáció esetében a Szolgáltatót terheli.

A javított vagy cserélt terméket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük a Vásárló címére, vagy átveheti azt ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben azonban a terméket a szerviz bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a visszaszállítás költsége is a Vásárlót terheli.


Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon, az ügyfélszolgálaton.

A garancia nem vonatkozik gombokra, patentokra, csatokra, zipzárakra, amennyiben a terméket használatba vették.

A garanciális felelősség megszűnik: nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, helytelen tárolás és szállítás esetében.

Szitázott, hímzett, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek cseréjére, visszárujára nincs lehetőség.

A hibabejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia

Vásárló neve:

Rendelés / számla száma:

Vásárlás ideje:

Hibás termék megnevezése:

Hiba pontos leírása:

A csere termék kiszállítási címe (ha eltérő az eredeti szállítási címtől):

Csere:

 • Ha méretcseréről van szó, nem szükséges az eredeti számlát visszajuttatni számunkra. Elég egy pár szavas email, mely tartalmazza, hogy mekkora méretre van szüksége a Vásárlónak és milyen címre küldhetjük az árut. Méretcserére az áru kézhezvételétől számított két héten belül van lehetőség. Méretcsere esetén a terméket minden esetben előbb vissza kell juttatni részünkre.

 • Címünkre (Tisza Híd Zrt 1107 Budapest, Mázsa utca 3.) kell visszaküldeni a cserélni kívánt terméket. Ezt a Vásárló megteheti postai úton, de személyesen is.

 • Csere esetén a felmerülő szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

 • Fontos, hogy a termék (ek) et eredeti, sértetlen állapotban kapjuk vissza. Használt, koszos terméket nem áll módunkban cserélni.

 • A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az sértetlen állapotban érkezett vissza) a csereterméket postafordultával eljuttatjuk a Vásárlónak. Amennyiben a kért áru nincs raktáron, úgy értesítjük a várható beérkezésről.

 • A visszapostázás költsége ez esetben is a Vásárlót terheli.

 • Szitázott, hímzett, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség.

Kifogások rendezésének módja:

A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Cégnév: Tisza Híd Zrt.

Székhely/Postai cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 3.

Telefon: +361/2601839

E-mail: tiszahid@gmail.com

Amennyiben az esetlegeses fennálló jogvita, panasz nem vagy nem a Vásárló igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával a Vásárló fordulhat:

 • a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságához. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: www.nfh.hu

 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye – illetve ennek hiányában a Szolgáltató székhelye – szerint illetékes Békéltető Testülethez

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelet célja, hogy az online kereskedelemben részt vevő felek a vásárlással kapcsolatos vitás ügyek rendezését bírósági tárgyalás nélkül kíséreljék meg. Ennek érdekében létrehoztak egy weboldalt (Online vitarendezési platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr), amelyen keresztül a fogyasztók panasszal tudnak élni az elektronikus úton leadott megrendeléseikkel kapcsolatban. A jogviták rendezésében a békéltető testületek jogosultak eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, továbbításához.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Ektv. 13.§-ában foglaltak.

Jogi Nyilatkozat:

A Vásárló és a Szolgáltató közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A Vásárló és a Szolgáltató között jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekből eredő jogviták tekintetében – hatáskörtől függően – felek kikötik Fővárosi Törvényszék illetékességét.

A tiszahid.hu honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlapnak a Vásárló képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

A tiszahid.hu honlapon feltüntetésre kerülő, a termékekre vonatkozó leírás csupán tájékoztató jellegű információ, mely adatokat a gyártók bocsátanak rendelkezésünkre, így ezen információk megfelelősségéért, teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a módosított ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

Budapest, 2017. január 01.